การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา และยังมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม