งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

วันศุกร์ที่ 3 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย แลได้เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน