การเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นายนคร สรรพานิช นายกสมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา และคุณครูสมบัติ จันทร์ผ่องศรี ครูเก่าโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าพบว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเชิญเป็นประธานในกิจกรรมเดิน – วิ่งฟ้าบานเย็นขาว มินิมาราธอน ครั้งที่ 12 พะเยาพิทยาคม ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566