เยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยา