การเลือกตั้งสภานักเรียน ปี 2566

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม