การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่17-19กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง พะเยาพิทยาคม ได้รางวัลเหรียญเงิน เป็นลำดับที่8 จากจำนวนทีมในการแข่งขัน24ทีม

โดยตัวแทนในการแข่งขันเป็นนักเรียนในระดับชั้น5/15 ดังรายชื่อดังนี้
1.นายกษิดิศ คล่องแคล่ว
2.นายสิรวิชญ์ อริยวัฒนาวงศ์
3.นายณัฐดนัย สุวรรณศิลป์
4.นายอติราช รักชาติ
5.นางสาวณัฐธิดา ใจพรม

คุณครูผู้ควบคุม
1.นางจามจุรี พรหมเผ่า
2.นางนิตยา ทาเป๊ก
3.นายเจษฏาวัชส์ เสียงเย็น
4.นายประภาส รวมปะระ
5.นางฉัตฑริกา มะลิเถาว์
และคุณครูในสาขาฟิสิกส์ กลุ่มสารวิทยาศาสตร์ฯโรงเรียนพะเยาพิทยาคม