ฟ้าบานเย็นขาวมินิมาราธอน ครั้งที่ 12

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา ร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล ฟ้า บานเย็น ขาว มินิมาราธอน ครั้งที่ 12 ณ สนามกีฬาเพื่อมวลชน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด