พิธีปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ณ หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม