การแข่งขันเยาวชนคนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเพชรลดา พิมค์ชัย นักเรียนชั้น ม.4/3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนคนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป 🎉🎉🎉