การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อนะดั้บชั้นม.1 และ 4

วันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย ผู้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม