วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย และคณะผู้บริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะครูและนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนวันแรก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียน อีกทั้งยังให้โอวาทและแนะแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนอีกด้วย