การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อพบปะและพูดคุยกับคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน นอกจากนั้นยังมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม