การต้อนรับคุณครูอาทิตย์ สุจชารี

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับคุณครูอาทิตย์ สุจชารี และคณะจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพะเยา ณ ห้องสมุดโรงเรียนพะเยาพิทยาคม