วันสถาปนาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ครบรอบ 87 ปี

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ครบรอบ 87 ปี โดยมีนายวรวิทย์ บุรณศิริ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม