ต้อนรับคุณครูเอกพงษ์ แก่นจันทร์

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับคุณครูเอกพงษ์ แก่นจันทร์ และคณะจากโรงเรียนปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา ณ ห้องสมุดโรงเรียนพะเยาพิทยาคม