กิจกรรมหน้าเสาธง

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย พบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธงเป็นครั้งแรกของปีการศึกษา 2566 แนะนำครูใหม่ 2 ท่าน คือ คุณครูเอกพงษ์ แก่นจันทร์ และคุณครูอาทิตย์ สุจชารี นอกจากนั้นยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวเพชรลดา พิมค์ชัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 6 ฝ่ายหญิง เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ไอดอลหญิงระดับประเทศ คนแรกของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม และคนแรกของจังหวัดพะเยา ณ ศาลาพิธีการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม