การประชุมวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย เป็นประธานในการประชุมการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบร่วมกับคณะครู ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม