ประชุมผู้ปกครองนักเรียน Education HUB

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน Education HUB ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม