อบรมการใช้โปรแกรมบันทึกรายงานเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกรายงานการเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม