โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีการศึกษา 2566 ซื่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมและสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาได้ร่วมกันจัดการอบรมโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยบนท้องถนน ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม