โครงการติดอาวุธทางปัญญาสร้างความรู้ด้านสุขภาพให้นักเรียน

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการติดอาวุธทางปัญญา สร้างความรู้ด้านสุขภาพให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ณ หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม