พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู โดยมีนายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม