การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย คณะผู้บริการ และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม