กิจกรรมสุขภาวะทางเพศ สร้างได้ไม่ต้องรอ

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย คณะบริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “สุขภาวะทางเพศ สร้างได้ไม่ต้องรอ” ซึ่งจัดโดยสำนักข่าวเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีนายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม 80 ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม