การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย คณะบริหาร ครู เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายวรวิทย์ บุรณศิริ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม