Engenius International Exchange Programs

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย เข้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจนักเรียนที่สอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International Exchange Programs รุ่นที่ 7 ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม