กิจกรรมหน้าเสาธง

วันจันทร์ที่ 12 และ 19 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย และรองผู้อำนวยการเสรี ปัญญา แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ นอกจากนั้นยังได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธง ณ ศาลาพิธีการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม