กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปี 2566

เสียเหงื่อให้กับกีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้กับคนอย่างเธอ… กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้จัดการแข่งขันให้นักเรียนเข้าร่วม 2 กิจกรรม คือ การแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด และการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม