กิจกรรมเข้าแถววันต่อต้านยาเสพติด

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย เป็นตัวแทนผู้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 และนำกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้ในการต่อต้านยาเสพติดผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media)​ และจัดกิจกรรมรณรงค์ที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการป้องกันยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติด”​ ณ สนามกีฬาเพื่อมวลชน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม