พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม) ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเพื่อมวลชน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม