กิจกรรมต่อต่านยาเสพติด

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 นายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งมีการจัดการแข่งขัน PPK IDOL, PPK Cover Dancr การมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะการแข่งขันฟุตซอล และการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม