มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนหน้าเสาธง

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนายอภิสิทธิ์ เยี่ยมราษฎร์ ที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเด็กหญิงมิณฑิตา หลักฐาน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และยังให้โอสาทแก่นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ในสัปดาห์หน้า ณ ศาลาพิธีการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม