กิจกรรมวันทานาบาตะ

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 คณะครูและนักเรียนแผนการเรียนภาษาที่สองโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันจัดกิจกรรมวันทานาบาตะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเทศกาลวันทานาบาตะ และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษ โดยภายในงานมีการแสดงจากนักเรียน การขายอาหาร และซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม