กิจกรรมอบรมโปรแกรม canva สำหรับนักเรียน

วันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย ประธานศูนย์ HCEC โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมโปรแกรม Canva สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ป.5-6 และ ม.1-3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สหวิทยาเขตภูกามยาว จำนวน 100 คน โดยมี คุณครูอัจฉรารัตน์ ชัยมณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมและคุณครูจิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นวิทยากรณ อาคารเรียน 3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม