การรับบริจาคเลือด

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคำ ได้จัดทำแผนการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์จัดหาโลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่จะต้องได้รับโลหิตอย่างทันท่วงที ซึ่งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ณ หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม