ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

1. นางสาวขวัญข้าว จะเฮิง นักเรียนชั้น ม. 5/14 นักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง (อนุกรรมการพันธกิจด้านสังคม) ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Senior UHC camp 2023 รุ่นที่ 6

2. นายภาคย์โภคิน แสนธิการ ชั้น ม.5/10 นักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง (ประธานพันธกิจสังคม) ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “สร้างแรงบันดาลให้ห่างไกลยาเสพติด” การแข่งขันไตรกีฬาภาษาไทย รุ่นที่ 5

3. นางสาวศิริกร กันธิวงศ์ ชั้น ม.5/10 นักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง (รองประธานพันธกิจสังคม) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ในการแข่งขันไตรกีฬาภาษาไทย รุ่นที่ 5 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร