ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

นายไผทเทพ ปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ระดับประเทศการแข่งขัน การคัดลายมือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ครูผู้ฝึกสอน ครูอัมพร เพียรการ