พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม