โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย คณะผู้บริการ ครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม