การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

วันอาทิตย์ที่ 6 ถึงวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องสมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น