ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 จังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาเป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม