พิธีวางพานพุ่มดอกไม้บิดาวิทยาศาสตร์ไทย

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานเปิดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม