การอบรมเชิงปฏิบัติการ classpoint

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบบทเรียนผ่าน Digital Platform : ClassPoint ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม