ประชุมแนวทางการดำเนินงานการประเมินตามข้อตกลงการพัฒนางาน

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม