การมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 นายวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรายการ Thailand prime minister cup 2023 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย โดยมีนายอดิสรณ์ ปินตามูล เป็นครูผู้ฝึกสอน และนางสาวพรเมษา กรรณทรา เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ณ ศาลาพิธีการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม