การประชุมเครือข่ายสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 สภานักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นำโดย นายภาคย์โภคิน แสนธิการ ประธานนักเรียน และ นางสาวพิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง ประธานสภานักเรียน ได้จัดงานประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับคณะครู และ เครือข่ายสภานักเรียน ณ ห้องประชุมเฮือนคำโรงเรียนพะเยาพิทยาคม