กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนส่งเสริมให้เป็นคนดีศรีฟ้า – บานเย็น ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม