กิจกรรมหน้าเสาธง

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย กล่าวต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนของสโมสรโรตารีนกยูงจากประเทศเบลเยียม และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 ดังนี้

นายวศินภัทร์ ยศธนเศรษฐ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

นางสาวณภัทรารัตน์ ยศธนเศรษฐ์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน นางสาวนริศรา มาแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน เด็กหญิงอภิสรา ไชยกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน เด็กชายเอกภาพ บำรุงสงฆ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน นางสาวณภัทรารัตน์ ยศธนเศรษฐ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

นายตรีภพ ต๊ะใจ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาเปตอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บาสเกตบอลชาย การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลมวลชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 บาสเกตบอลหญิง การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลมวลชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ทีมนักกรีฑาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้รับ 3 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 16 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน และ 7 เหรียญทองแดง

กิจกรรม EGAT Green Learning Academy รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ กิจกรรม EGAT Green talk และเกียรติบัตรระดับประเทศ อันดับ 4 กิจกรรม EGAT Green Seed ทีมบีมายด์บีมรักษ์โลก ได้แก่ นางสาวสุกัญญา จ๋าวตะกูล นางสาวเบญญาภา ใจเย็น นางสาวมนัสวี บุตรวาปี ครูที่ปรึกษา คุณครูดารากร จางคพิเชียร,คุณครูพรรณเพ็ญ ชัยทอง เกียรติบัตรระดับประเทศ อันดับ 4 กิจกรรม EGAT Green talk และเกียรติบัตรระดับประเทศ อันดับ 4 กิจกรรม EGAT Green Seedทีมพะเยาน่าอยู่รู้รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นางสาวบุญฐิตา พรรณกุล นางสาวเขมิกา ประถมทับ นางสาวปนัดดา ใสสม ครูที่ปรึกษา คุณครูฉัตฑริกา มะลิเถาว์,คุณครูภัสราพร ก๋องติ๊บ

นอกจากนั้นยังมีการจับกีฬาสีของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หน้าศาลาพิธีการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม