อบรมเยาวชนวัยใสป้องกันแก้ไขต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเยาวชนวัยใสป้องกันแก้ไขต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของสารเสพติดและสร้างความตระหนักในการป้องกันความเสี่ยงจากสารเสพติด ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม