พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยมี นายภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่รางวัลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา 20 โรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม